Kontakt Duxa AS

Besøksadresse:

Brugata 6
5200 Os

Lager:

Helganesveien 34
4262 Avaldsnes

Kundeservice

Tlf.: 452 43 190
Mail: service@itpgroup.no

Salg

Geir Døsen

Tlf.: 911 65 350
geir.dosen@itpgroup.no

Hans Sandvold

Tlf.: 905 07 748
hans.sandvold@itpgroup.no

Marketing

Eva Bæk

Tlf.: +45 511 66 505

eva.baek@itpgroup.dk

Eksport

Er du interessert i å selge Duxa produkter utenfor Norge?
Kontakt:

John Aamodt

Tlf.: +45 315 40 502
john.aamodt@itpgroup.dk